p7 De zaken gaan voorspoedig, maar misschien wat langzaam naar mening van betrokkene. Ook kan er het gevoel zijn van "Is dit nu alles?"