Deze familie is gevoelig, emotioneel en artistiek.
Bekers hebben te maken met liefde, de graal en de zoektocht naar het hogere, het goddelijke, gevoelens en emoties.
De symbolen van de familie van Bekers zijn vissen en water.
Water is ook het element dat toegeschreven wordt aan het tweede chakra.
Het tweede chakra heeft te maken met gevoelens, emoties, verlangens en creativiteit.

De vis is het symbool van goddelijke liefde en het Woord.
De zee stelt het onbewuste voor, de oerbron waaruit alles ontstaan is.
De vis is een oudchristelijk symbool.
In de eerste eeuwen werden pas gedoopten ook wel pisciculi (visjes) genoemd.
Jonas die werd opgeslokt door de walvis is een prefiguratie van de herrijzenis van Jezus.
De vis werd niet getroffen door de zondvloed, en hieruit kan worden afgeleid dat gedoopten ook gespaard zullen blijven.
Anders gezien duidt het er ook op dat we eeuwige zielen zijn.
Astrologisch gezien zijn eigenschappen die aan de Vis worden toegeschreven: broederschap, vrede, harmonie, geduld en gezonde vruchtbaarheid.
Vergeleken met Jonas die door de walvis werd opgeslokt en als een ander mens(herboren) werd uitgespuugd.