t19

Alles positief, creatief, talen, goed huwelijk, studies worden beloond.


Op deze kaart zien we een stenen muur met daarbinnen een veilige tuin. Dit is een verwijzing naar het paradijs.

Steen wordt beschouwd als duurzaam en onvergankelijk materiaal en is bovendien een symbool van goddelijke macht. In het oosten was de steen een teken van goddelijke tegenwoordigheid. In de vrijmetselarijsymboliek is de ongevormde ruwe steen de leerling. Het streven is de leerling te vormen en de behouwen steen in te voegen in het verband van de ideale tempel.

De zonnebloem zijn we reeds tegengekomen bij de Koningin van Slaven. De zonnebloem heeft te maken met onze plaats en positie in het leven. Geel staat voor de zon, warmte en goud.

Het grijze paard waar het kind op zit duidt op wijsheid.

Het kind gebruikt geen teugels wat duidt op de perfecte samenwerking tussen het bewuste en onbewuste zelf. Dit kind verwijst naar een persoon met veel levenswijsheid en zelfkennis die vreugdevol, als een kind, in het leven staat.

De zon op de afbeelding heeft zowel rechte als golvende strelen. De rechte stralen worden gezien als mannelijk en de golvende als vrouwelijk. Dit duidt op evenwicht en harmonie.

Het goud van de zon en de zonnebloem wordt in verband gebracht met het goddelijke. Goud is het edelste metaal onder de edelmetalen.

Dit arcanum geeft aan dat wanneer we de hele eerdere ontwikkelingsweg met goed gevolg hebben afgelegd, we weer kunnen zijn als een kind. We kunnen onszelf zijn, we hoeven niet te doen alsof. (Doen alsof is soms een aspect van De Ster die immers duidt op “een ster zijn” en daarmee soms verwijst naar toneelspelen).