t18

Teleurstelling, gevaar van achteren, mensen proberen je onderuit te halen op lange termijn, oplossing ligt vaak ver weg.


Het afgebeelde landschap doet niet prettig aan. Het is kaai, leeg en eenzaam.

De kreeft was voor Arthur Waite symbool voor “datgene dat dieper is dan het dier” en stelt onze angsten voor die diep in het water van ons gevoelsleven verborgen liggen. De kreeft werd vanwege zijn achterwaartse gang als ongeluksbrenger beschouwd. Echter, in de Christelijke symboliek werd dit dier, omdat hij zijn oude pantser afwerpt (vergelijk slang) gezien als een dier dat verwijst naar opstanding en wedergeboorte. in de astrologie is de kreeft een waterteken met een vrouwelijke natuur. In het teken van de kreeft heeft de maan zijn huis.

Deze kaart verwijst doorgaans naar onze angst om bepaalde stappen op ons levenspad te zetten. Het is noodzakelijk om onze angsten onder ogen te zien en ondanks de angst toch verder te gaan. In die zin heeft de kaart te maken met Zwaarden zes. Als die kreeft uit het water komt en tussen die twee honden door loopt zal hij uiteindelijk het paradijs bereiken. (let op het afgebeelde pad naar de bergen).

De Maan heeft te maken met onze intuïtie, vrouwelijke kant, en ons onbewuste. De maan beïnvloedt ook eb en vloed en deze kaart duidt heel vaak op het heen en weer geslingerd worden tussen tegenstrijdige gevoelens. Het is een soort van je rot voelen, zonder dat je kunt omschrijven waarom. De Maan verwijst ook naar het collectieve onbewuste en kan verborgen driften aan het licht brengen.

De hond staat voor de trouwe vriend en helper van de mens. Hij is waakzaam en werd vaak gebruikt als waker bij de poort van het hiernamaals. Het beest rechts kan zowel een wolf, jakhals of hyena zijn. De jakhals hebben we al behandeld bij het Rad van Fortuin. De hyena is een lijkenvreter en word vaak als een bastaard van hond en wolf beschouwd. Ovidius stelt dat de hyena van geslacht kan veranderen. Dit duidt ook weer op wisselende stemmingen.

In het volksgeloof was de hyena een dier van magie. In de Christelijke kunst is er een legende van de woestijnheilige Makarios die een hyenajong geneest van zijn blindheid. Dit is symbolisch voor de mogelijkheid om iemand, zelfs bij een negatieve aanleg, "de ogen te openen". De hyena is ook symbool van hebzucht.

De wolf is de vertegenwoordiger van de wilde en duivelse machten. In China is hij symbool van gulzigheid en wreedheid. Daarbij is hij ook nog sluw en boosaardig omdat hij lamheid voorwendt om daarna zijn prooi te bespringen.

De Maan duidt ook op het loslaten van gehechtheid aan het ego.