t17

Gelukskaart

Geen enkel verlies is definitief, onbaatzuchtige hulp, hoop, liefde, goede gezondheid, ergens veel energie in steken.


Vergelijk deze kaart met Gematigdheid. De engel op kaart 14 heeft ook twee kruiken. Een opvallend verschil is dat Gematigdheid zijn ene voet op het land heeft en zijn andere voet in het water, terwijl De Ster een voet op het water heeft.

De vogel is de feniks die de herboren ziel van de afgebeelde vrouw symboliseert. De feniks geldt als een verbinding tussen hemel en aarde. Hij is ook de vertegenwoordiger van de Egyptische god Thoth (Hermes) die o.a. creativiteit symboliseert. Deze kaart heeft te maken met kunstzinnigheid en creativiteit wat kan leiden tot “een ster” zijn. Het meertje of de bron duidt erop dat de mens een onuitputtelijk energiereservoir ter beschikking staat, en duidt ook op zijn onuitputtelijke creativiteit. De feniks herrijst na drie dagen uit zijn as en is daarom ook symbool van onsterfelijkheid en opstanding.

De tien jonge plantjes op het land, verw?zen naar de 10 planeten en naar nieuw leven.

De gele of gouden, achtpuntige ster verwijst naar de ster van Bethlehem die de weg wees naar de kribbe. Deze ster heeft ook te maken met Saturnus, de vormbreker, die de mens helpt op weg naar transformatie. De zeven, witte, kleinere sterren duiden op spiritualiteit en overwinning, en dit geeft dus weer het "ster zijn" idee weer. We hebben vier sterren links dit heeft te maken met vormgeven en materie (denk aan de keizer) en drie sterren rechts, wat te maken heeft met groei en ontwikkeling en creativiteit (denk aan de keizerin). Hier hebben we dus ook het idee dat als je vorm geeft aan je ideeën (groei, ontwikkeling en creativiteit) je heel wat kan bereiken.

De vrouw in dit arcanum heeft een voet op het water! Kortom ze heeft macht over de natuurkrachten of wetten en ze weet haar leven zelf vorm te geven.

Deze kaart kan ook een aansporing zijn om het licht dat we reeds in ons hebben te laten schijnen.