t16

Afbreken van huidige toestand (ook emoties), conflicten, rampen, faillisement, op de funderingen opnieuw beginnen.


In het arcanum van De Toren worden we ruw wakker geschud om ons los te maken van De Duivel.

De Toren is het huis van God, maar stelt ook het menselijk lichaam voor waarin ook onze goddelijke vonk woont. De Toren is tegelijkertijd symbool van de menselijke macht en hoogmoed. In deze kaart vinden we het idee terug van de Toren van Babel die menselijke grootheidswaan uitdrukt. De verwoesting van die toren leidde tot de Babylonische spraakverwarring.

Het vuur op de toren duidt tevens op de gouden vuurtongen die op de apostelen neerdaalden tijdens Pinksteren. Dit is een symbolische weergave van de Heilige Geest. Nadat de Heilige Geest op de apostelen was neergedaald, kregen ze het vermogen zich ook in andere talen verstaanbaar te maken.

De kroon staat voor meesterschap en talenten.

De 10 jods rechts staan voor de 10 planeten en de 12 jods links staan voor de dierenriemtekens en zo voor het universum.

In de wereld van de symboliek heeft het geestelijk vuur een goudgele kleur en het aardse vuur een rode kleur. Het vuur op De toren verwijst naar geestelijke waarheid die onwetendheid en valsheid doet verdwijnen.

De Toren duidt vaak op een plotselinge gebeurtenis, iets dat als een ramp wordt ervaren. Als deze kaart in het verleden ligt, betekent dat ook wel dat betrokkene een periode van depressiviteit heeft doorgemaakt. Soms wijst deze kaart echter op een plotseling geestelijk inzicht, wat als een zege van boven kan worden ervaren.