t15

Ziekte, aggressie, zwarte magie, gek op materie.
Emoties niet onder controle.


Een andere naam voor deze gehoornde duivel is Satan. Satan is Hebreeuws voor tegenstander. De Duivel is afgebeeld met vleermuisvleugels. De vleermuis is een dier van de duisternis.

Het omgekeerde pentagram op het hoofd van De Duivel duidt op zwarte magie en machtsmisbruik.

De vuurrode staarten van de mensen zijn symbool van hun seksuele driften.

Ze zitten vast met kettingen aan een halve kubus. De halve kubus heeft betrekking op de halve waarheid, die even goed een hele leugen is.

De kettingen om hun hals zitten erg ruim, ze zouden deze kettingen heel makkelijk al kunnen doen. Ze zijn dus uit eigen vrije wil geketend aan de Duivel of halve waarheid.

Een rechtopstaande fakkel symboliseert het leven en een omlaag gehouden fakkel symboliseert de dood.

De duivel, zoals we weten uit de bijbel en verhalen zoals Marieke van Nimwegen on Dr. Faust, beloofd van alles zoals macht, roem en het eeuwig leven in ruil voor je ziel. Hij werkt in op onze verlangens. Maar dit zijn allemaal verlangens van het ego die je los moet laten, wil je het werkelijke paradijs kunnen betreden.

Vaak duidt deze kaart op het feit dat iemand een relatie heeft waar de partners elkaar geen vrijheid kunnen of durven geven. Denk hierbij aan allerlei problemen zoals hoe het hoort en wat moet vanwege de buren etc. Vergelijk deze kaart met 6 De Geliefden. Kaart 6 staat voor zuivere, onvoorwaardelijke liefde en kaart 15 voor voorwaardelijke liefde. Van het soort van "als je dat niet voor mij wilt doen, hou je niet van mij, of hou ik niet meer van jou”.