t14

Goede zaken, aanpassingsvermogen, gaat op gematigde manier zijn weg.


De engel met zeer krachtige vleugels giet het levenselixer van de ene beker in de andere. Water is de bron van alle leven. Dit overgieten duidt ook op de ups on downs in het levert. wat een natuurlijke gang van zaken is. Daarom duidt deze kaart op harmonie en evenwicht

De engel staat met zijn ene voet in het water (het onbewuste) en met zijn andere op het land (het bewuste). Ook dit geeft evenwicht en harmonie aan.

Het vierkant met de driehoek op zijn borst staat voor de stoffelijke materie (vierkant) en de naar boven gerichte geest (driehoek is naar boven gericht). We zien hier een zelfde soort achtergrond als bij de dood. We hebben een pad en bergen en een gouden licht.

De cirkel op zijn voorhoofd met de punt in het midden ie het symbool dat in de astrologie De Zon aanduidt.

Deze engel duidt op evenwicht en gematigdheid, maar heeft ook een helende invloed

In kaart 13 De dood heeft de mens een levensperiode afgesloten en de daarop volgende periode kan wat moeizaam gaan omdat alles nieuw en onbekend is. Het is dus noodzakelijk om weer een evenwicht te vinden. Daar heeft deze engel ook mee te maken.

Als we kijken naar de bekers van de engel en hoe die stroom levensvloeistof van de ene beker in de andere stroomt dan heeft dit iets magisch. Normaal gesproken zou het water uit de bovenste beker recht naar beneden moeten vallen en niet schuin in die andere beker kunnen stromen. Als we ons afstemmen op onze engel, hogere zelf, de kosmos, God of hoe je het wilt noemen dan gebeuren er vanzelf allerlei magische dingen in je leven.