t13

Geboorte, vernieuwing op alle gebieden, in combinatie met andere kaarten "De dood".


In de verte zien we twee torens: met erachter een stad, badend In een gouden licht. Dit doet denken aan de twee pilaren van de tempel van Salomo en de beschrijving in de bijbel dat het Nieuwe Jeruzalem (staat voor het paradijs op aarde) geheel uit goud zou bestaan. In felle ondersteunt dit het denkbeeld dat om het paradijs te vinden we oude, niet ter zaken doende dingen moeten loslaten en opgeven.

In de esoterie gaan we er vanuit dat het Paradijs in onszelf te vinden is en daarom heeft deze kaart niet te maken met een fysieke dood. Wel is het zo dat wanneer we sterven de huidige beperkingen van ons stoffelijk lichaam worden opgeheven. Dit proces doet zich ook voor in onze geest wanneer we oude dogmatische patronen opgeven.