t11

Justitie, gerecht, officiele instalties, evenwichtig persoon.


Op de kaart van De Gerechtigheid zien we Vrouwe Justitie afgebeeld, echter zonder de vertrouwde blinddoek.

Vrouwe Justitia beoordeelt anderen en moet dat doen zonder zich te laten beïnvloeden. In dit Arcanum beoordelen we onszelf. We kijken naar onze eigen daden en maken een afweging. We nemen verantwoordelijkheid voor onze dader.

Ze zit voor grijze pilaren die op wijsheid duiden. De voorhang geeft aan dat we niet naar buiten treden om te onderwijzen of te oordelen zoals in 5 De Priester. maar dat we met ons innerlijk bezig zijn zoals in kaart 2 De Hoge Priesteres. Ook duidt het voorhang erop dat we wat ons innerlijk bezighoudt niet naar buiten hoeven te brengen.

Het geheven zwaard is een teken van onderscheidingsvermogen en scherpzinnigheid. De weegschaal is een teken van evenwicht, rechtvaardigheid en de juiste verhoudingen. In dit Arcanum kijken we naar onze daden en keuzes en wat of waar het ons gebracht heelt. We krijgen inzicht in de wet van Oorzaak en Gevolg. Ook geeft dit Arcanum aan dat we onze eigen integriteit moeten zien te bewaren, door verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties.

De drievoudige kroon kan weer staan voor drie bewustzijnsgebieden of voor hemel, hol, en aarde. De saffier in het midden op haar kroon bedekt ook de piek welke geassocieerd word met het derde oog of het zesde chakra. Dit chakra heeft te maken met geestelijk inzicht, helderziendheid, helderwetendheid etc.