t10

Succes, geluk, onverwacht keren de kansen ten goede.


In de hoeken zien we de 4 apocalyptische dieren uit het visioen van Ezechiël (Ezechiël 1:10). Zij representeren de vier elementen of scheppende krachten.

De stier staat voor de aarde en vruchtbaarheid.

De leeuw symboliseert vuur en kracht.

Het element van de arend of adelaar is water. De arend/adelaar‘ is de koning der vogels, zoals de leeuw de koning der dieren is. De adelaar staat voor macht en weerbaarheid. in een Oud Babylonische tekst is er sprake van de hemelvaart van koning Etana, die omhoog gedragen word door een adelaar. Verder wordt er van de Adelaar gezegd dat hij zich als de feniks kan verjongen o.a. door de drievoudige onderdompeling in water. Vandaar dat deze vogel ook als symbool van de doop op doopvonten staat afgebeeld. Vanwege zijn hoge vlucht wordt hij ook in verband gebracht met de hemelvaart van Christus. Eigenschappen die aan de adelaar worden toegeschreven zijn: kracht, vernieuwing. contemplatie en scherpzinnigheid. in de middeleeuwse bestiaria werd de adelaar vergeleken met Adam: ze nemen de hoogste vlucht, maar als ze voedsel zien stortten zo zich gelijk terug naar de aarde. Ook Adam zweefde in de nabijheid van de hemel, maar het eten van de appel trok hom naar de aarde. De mens of engel verwijst naar het element lucht en ons hogere zelf.

De sfinx heeft te maken met levensvraagstukken.
Bij de slang denken we aan het paradijs, dood en wedergeboorte.
De mens met jakhalshoofd is de Egyptische jakhalsgod Anubis.
De jakhals staat bekend als voorbode van de dood. Anubis is de goddelijke zielenbegeleider.
Geel is de kleur van het intellect, verstand en Mercurius.

Van de letters in de cirkel kan Je Tarot maken, maar ook Rota (rad of wiel), of Tora (wet of leer) en ook Rato (rede, of evenredig deel, dat wat je toekomt)

symbols 

Verder zien we de alchemistische tekens voor kwik, zwavel, water en zout. Kwik en Zwavel waren de alchemistische oerstoffen waar, volgens de alchemisten, alles uit ontstaan is. Later hebben zo hier water en zout aan toegevoegd.

Dan zien we nog de Hebreeuwse letters op het Rad die staan voor JHWH. Begin bij de jod en dan met de klok mee.
De jod is de J.

De cirkel, symbool voor de eeuwige kringloop, krijgt door de spaken de symbolische waarde van draaiing en dynamiek. Verder verwijst een cirkel dikwijls naar de zon, de zonnegod of het universum als geheel.

In de middeleeuwse symboliek symboliseerde het Rad van Fortuin een rad dat nooit stil staat, en daarmee de wisselvalligheid van het leven, de ups en downs en ons onontkoombaar lot.

Het wielkruis (een cirkel met een plusteken erin) verwijst onder andere naar de heerschappij van Christus op aarde.