t9

Paranormale kaart

Raad van boven, gids, contact met overleden personen, geestelijk, talenten, mogelijke reis.


De Kluizenaar is afgebeeld als een oude man met witte baard. Dit duidt op zijn wijsheid en rijpheid.

De besneeuwde top van het gebergte waar hij nu staat, geeft aan dat hij de berg beklommen heeft, richting het goddelijke. Sneeuw blijft immers slechts liggen op grote hoogte en daarbij is wit de kleur van ware spiritualiteit. Dit ondersteunt de gedachte dat we hier met een wijs man te maken hebben.

Negen is het getal van voltooiing en afronding en in De Kluizenaar is dit terug te vinden. Hij heeft een lange weg afgelegd om zo hoog te komen.

De lamp die hij vast heeft, wijst hem de weg. maar hij kan nu ook voor anderen het pad verlichten. Licht is het symbool van goddelijkheid en inzicht. In het hindoeïsme is licht een metafoor voor wijsheid, geestelijk inzicht en voor onze goddelijke vonk.

De zespuntige ster in de lamp is de Davidsster. Ook wel Schild van David genoemd of de magische zegel van koning Salomo. Deze ster is opgebouwd uit twee, harmonieus over elkaar geschoven driehoeken. Ze vertegenwoordigen de harmonie tussen het vrouwelijke en mannelijke principe. Salomo heeft met zijn zegel niet alleen demonen bezworen maar er ook engelen mee opgeroepen.

In de vrijmetselarij wordt de Davidsster wel gebruikt als logezegel en slaat symbool voor totaliteit. Ook heel passend voor dit negende Arcanum.