t8

Geestelijk sterk, veel moed, heeft alles onder controle, kracht.


Deze kaart heeft te maken met de gedachte dat liefde alles overwint en in het algemeen met pure, universele, goddelijke liefde.

Het witte gewaad van de vrouw duidt op zuivere spiritualiteit, maagdelijkheid en vrij zijn van zonde.

Het lemniscaat is een eeuwigheidsymbool.

De leeuw symboliseert hier ook de lagere driften. Helden werden vaak als overwinnaars van leeuwen voorgesteld.

Hier ook symbool voor de overwinning van de menselijke geest op onze dierlijke natuur. Deze kaart heeft onder andere te maken met bewuste omgang met het onbewuste.

In de alchemie is de leeuw symbool voor de oerstof sulfer (zwavel).

Ook kan een leeuw een verwijzing zijn naar de zon en in het verlengde daarvan naar de (zonne)God.

Bloemen zijn symbool van het jonge leven, levenskracht en levensvreugde, het einde van de winter en van de zege over de dood.

Rode bloemen staan voor vitaliteit en bloed.

Het laatste teken in de twintigdaagse Azteekse kalender is De Bloem en dit teken verwijst naar het artistieke, het smaakvolle, en ambachtelijke activiteiten, maar ook naar toverij.

Een Azteekse godin die ‘Rechtstaande Bloem’ heette was godin van de seksualiteit en vruchtbaarheid on haar attribuut was de bloemenkrans.

De klaverblaadjes op het hoofd van de vrouw duiden op drievuldigheid, maar verwijzen ook naar het nieuwe leven na de opstanding. Om die laatste reden werd klaver gebruikt als grafbeplanting.