t7

Succes, waaraan strijd vooraf gaat, kan veel bereiken mits hij zijn lagere impulsen beheerst.
Reizen.


Dit Arcanum duidt op een overwinning en uitstijgen boven dualiteiten. Maak je in zes de juiste keuze, dan behaal je de overwinning of zege.

Zeven is een heilig getal en daarbij een geluksgetal.

De ene sfinx is zwart, de andere wit. Dit geeft aan dat de man op de wagen de dualiteiten in zijn bestaan in evenwichtig heeft gebracht. Hij beheerst de dualiteiten en wordt er zelf niet door beheerst. Het telt dat hij geen teugels heeft, duidt erop dat hij de zaken beheerst met zijn geestkracht. In Egypte stond de sfinx symbool voor koninklijke macht en onoverwinnelijkheid. .

We kennen de sfinx onder andere uit de Griekse mythologie. De sfinx in het verhaal over Oedipus verslond de mensen die het raadsel dat de sfinx hen stelde niet konden oplossen. Het raadsel was wie loopt ‘s ochtends op 4 benen, ‘s middags op twee en ‘s avonds op 3. Het antwoord is de mens zelf (kruipend als baby. rechtop als volwassene, en in zijn laatste levensfase met stok.) Oedipus loste dit raadsel op, wat de sfinx in het ravijn deed springen. Door zijn overwinning op de sfinx redde sfinx de stad.

De sfinx heeft in dit geval dus te maken met levensvraagstukken. Deze vragen kunnen we beantwoorden als we in evenwicht zijn. De maantjes op zijn schouders vertegenwoordigen het vrouwelijke aspect en zijn harnas het mannelijke. Beide zijn in evenwicht.

Het gevleugelde wiel op de wagen is het Egyptische symbool van de logos, het scheppende beginsel dat door het universum snelt en alle dingen creëert en bezielt.

Kaart 2 (Hogepriesteres) en 5 (Hogepriester) zijn samen 7 (Zegewagen). Je zou dus kunnen zeggen dat zowel de aspecten van 2 als van 5 nodig zijn voor de overwinning.

Kaart 3 en 4 is ook 7. Als je vorm weet te geven (Keizer) aan je creatieve gedachten (Keizerin), leidt dit tot succes.

Kaart 1 en 6 is 7.

De Magiër zegeviert als hij de juiste keuzes heeft (Geliefden).