t6

Harmonie van binnenuit, goed huwelijk, gevoelskaart, kan keuzes maken tussen goed en kwaad.


Deze afbeelding doet denken aan het Paradijs met de boom van het Loven en de boom der kennis van Goed en Kwaad. Eva staat voor de boom der kennis en Adam voor de boom van het leven. Het paradijs is een rijk van geluk.

Adam en Eva symboliseren het oerpaar dat in vele mythen voorkomt Ze markeren het begin van de mensheid.

Het eten van de verboden vrucht was een duidelijke keuze van Eva en ook van Adam. Keer op keer moeten wij mensen keuzes maken. De engel kan gezien worden als een beschermengel die ons behoedt en ons helpt de juiste keuze te maken. (Hebben we geleerd van het verleden of toch niet?) De zon is vaak een symbool voor God. Je zou dus kunnen denken dat deze kaart aangeeft dat welke keuze we ook maken, uiteindelijk elk pad naar God of verlossing leidt. Van een gemaakte keuze, die achteraf gezien toon niet zo best was, kunnen we ook veel leren.

Deze traan benadrukt ook onze vrije wil alsmede het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze.

In de numerologie wordt gesteld dat het getal zes staat voor evenwicht en harmonie tussen gevoel en verstand.

t6-marseilleHarmonie wordt bereikt door zowel gevoel en verstand in evenwicht te houden.

Deze kaart duidt ook op onvoorwaardelijke liefde, in tegenstelling tot De Duivel.

De afbeelding van De Geliefden op de Welle-kaart is een aanpassing van Waite. Voorheen was de standaard versie zoals afgebeeld op de tarot van Marseille. Op de Marseille-kaart zijn een man, twee vrouwen en een cupido afgebeeld. Deze kaart duidt ook op het maken van een keuze. Zal de man kiezen voor de blonde vrouw of voor de

donkere? Symbolisch gezien is de blonde vrouw de juiste maar saaie keuze en de donkere vrouw de verkeerde maar opwindende keuze.