t5

Wil erbij horen, kerkelijk, iemand die van normen en waarden houdt(Met zwaarden negatief, ten koste van).


De zullen zijn hier grijs. Dit staat voor wijsheid. Grijs is een combinatie van wit en zwart en staat daarom ook voor harmonie en volmaakt evenwicht.

Zijn drievoudige kroon kan duiden op zijn drie zalven, de christelijke drie-eenheid, maar ook hemel, aarde en hel.

De Hogepriester wordt ook wel de hiërofant genoemd. Dit is een Grieks woord voor Hogepriester en betekent ‘inwijder in de mysteriën’.

Hij maakt met zijn hand het gebaar van de kerkelijke zegening, die we ook op zwaarden 10 zagen. Dit gebaar is een symbool van vrede en hoop.

De geel gekleurde Y op de ruggen van de twee mannetjes voor de priester dulden op het maken van keuzes. In de numerologie duidt de Y een tweesprong aan. Zoals we eerder al zagen bij Zwaarden twee is het maken van een keuze op een tweesprong erg belangrijk. In dit arcanum wordt ons gevraagd te kiezen tussen het Goddelijke en het Aardse. Dit is ook een duidelijk aspect van het getal vijf.

De gekruiste sleutels zijn ook terug te vinden in het wapen van Vaticaanstad. Ze staan voor binden en ontbinden, of wel openen en sluiten. De priester heeft de mogelijkheid om zijn kennis door te geven, om te onderwijzen en daardoor de ogen van de mannetjes op de voorgrond te openen. Hij kan echter ook helemaal geen kennis doorgeven en dus de schatkist gevuld met wijsheid gesloten houden. in ieder geval heeft hij de sleutels. In de vrijmetselarij is de sleutel ook een teken van meesterschap. De apostel Petrus wordt ook vaak met sleutels afgebeeld en wel met de sleutels van de hemelpoort.

Er is nu geen gordijn tussen de zuilen. De kennis is dus niet langer verborgen, of hoeft niet langer verborgen te blijven. De Hogepriester bezit kennis die onderwezen kan worden en daardoor heeft hij ook te maken met tradities en moraal. Hij is de onderwijzer bij uitstek.