t3

Vruchtbaarheid op alle gebieden, natuur, landbouw, materiele welvaard, gezond verstand (met zwaarden verspilling).


De kroon met twaalf sterren symboliseert de dierenriem en daardoor haar heerschappij over het universum. Behalve de 12 tekens van de Dierenriem zijn er nog andere belangrijke twaalftallen waarop je kunt associëren om deze kaart te doorgronden, zoals de 12 Apostelen en de 12 stammen van Israël. Dit symboliseert voor mij een vorm van volmaaktheid.

De parels om haar nek verwijzen naar haar lunaire‚ vrouwelijke kant. De kogelronde vorm van de parel duidt op volmaaktheid. De zeldzaamheid van parels en de manier waarop ze verborgen zitten in de oester maakte de parel ook het symbool van verborgen kennis en esoterische wijsheid.

Het teken van Venus, godin van de liefde, is gegrift in een hart op haar stoel.

De gouden korenaren wijzen op een rijke oogst De hele afbeelding duidt op overvloed en rijkdom. De bol op de scepter is de rijksappel en het symbool voor de aarde. De natuur is vruchtbaar en levenschenkend. Onder haar kroon zien we een soort lauwerkrans, maar dan van mirte. Mirte is een symbool van liefde, het huwelijk en vruchtbaarheid. Groei, ontwikkeling en vruchtbaarheid zijn dus duidelijk aanwezig in deze kaart Vruchtbaarheid en creativiteit hangen nauw samen, en creativiteit is dan ook een heel belangrijk aspect van de Keizerin.