t2

Paranormale kaart

Hoogste macht op paranormaal gebied.
Beschermengel, de toekomst is versluierd, stille en verborgen krachten.


De twee zuilen op deze kaart komen overeen met de zullen voor de tempel van Koning Salomo (l koningen 7:21).

De witte pilaar heet Jachin en de zwarte Boaz. Jachin betekent ‘Hij die Grondvest‘ en Boaz betekent ‘In Hem is de kracht’.

Zwart en wit zijn natuurlijk ook symbolen van duisternis en licht, vrouwelijkheid en mannelijkheid, en dit duidt op eventuele dualiteiten en conflicten

De toegang tot de tempel Is met een gordijn afgesloten. Dit wil zeggen dat de tempelkennls voor ons niet (of nog niet) toegankelijk is. Er zijn geheimen die we nu nog niet kunnen doorgronden. De pilaren vennen een poort naar de

tempel. Ze symboliseren niet alleen de ingang zelf maar ook wat erachter schuilgaat - het mysterieuze. De geheime vertrekken in tempels mochten slechts betreden worden door gewijde hogepriesters en -priesteressen. Symbolisch gezien is het gaan door een poort de overgang naar een nieuwe levensfase.

De granaatappel op het gordijn is een teken van liefde en vruchtbaarheid In de Christelijke symboliek werd het rode sap van deze appel gezien als het bloed van martelaren en het lijden van Christus.

De vele pitten in één schil word symbolisch opgevat voor de kerkgemeenschap als geheel.

Het groene blad op het gordijn staat verwijst naar de palmboom. Deze boom met zijn rechte, lange stam en weelderige kroon hoog boven op de stam symboliseert het opstijgen naar hogere regionen of niveaus, maar ook de zege die van boven op ons neerdaalt of wedergeboorte.  

De halve maan aan haar voeten en ook haar kroon (twee maansikkels en volle maan in het midden) verwijst naar haar vrouwelijke. passieve, ontvankelijke en intuïtieve vermogens.

Haar blauwe kleding duidt op haar spiritualiteit, devotie, naastenliefde en zuivere gevoelens.

De boekrol op haar schoot beval. haar geheimen of de geheime leer. Tora betekent goddelijke wet of leer.

Als je goed naar de kaart kijkt, zie je dat achter de voorhang de zee getekend is. Dit is symbolisch voor de oerzee en geeft aan dat de Hogepriesteres kennis bezit van onze goddelijke afkomst, maar dat deze kennis niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze interpretatie wordt ook ondersteund door het feit dat ze de boekrol gesloten houdt. Dat ze haar

geheimen niet prijsgeeft heeft niet zozeer met geheimhouding te maken of met niet goed genoeg bevonden worden, maar meer met onbegrip vanuit de mens zelf.